×
 

Over ons

Het congres ‘De Kracht van Inclusieve Technologie’ komt tot stand door een samenwerking van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) en de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) . Beiden zetten zich in om de werelden van werk en technologie met elkaar te verbinden. Op die manier worden kansen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Kennisalliantie Inclusie en Technologie

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) initieert en faciliteert pilots in het hele land om verschillende technologieën te testen en businesscases te ontwikkelen. De inzet van technologie biedt kansen voor mensen met een beperking, voor bedrijven én voor de maatschappij. De kennisalliantie richt zich op het opstarten en begeleiden van pilots, op het ontwikkelen en delen van opgedane kennis en op het verkennen van nieuwe technologieën. KIT is een samenwerking van SBCM (Bruno Fermin), TNO (Harry de Boer) en Cedris (Leendert Bos).

Coalitie voor Technologie en Inclusie

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) stimuleert, coördineert en ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt. De Coalitie voor Technologie en Inclusie wil de domeinen van technologie en werk met elkaar verbinden, zodat technologie ontwikkeld en toegepast wordt waardoor mensen met een arbeidsbeperking in staat worden gesteld om te werken. Om dit te bereiken focust de coalitie op drie pijlers: kennis delen, uitproberen en het wegnemen van barrières. De coalitie bestaat uit Ilse Hento (UWV), Bas Peters (Ministerie van SZW), Ton Wilthagen (hoogleraar Arbeidsmarkt), Erik Groot (AWVN), Else Roetering (Landelijke Cliëntenraad) Josje Verbeeten (Robot Academie) en Ton van Trienen (Jobstap).

 

mojoimagealt-7813-alt

 


Jaarbeurs Julianagebied


Jaarbeursplein
3421 AL
Utrecht

 

T: 030 295 5911 
E: info@jaarbeurs.nl 
W:  www.jaarbeurs.nl

 
 

 


Coalitie voor Technologie en Inclusie
www.technologievoorinclusie.nl

 

Kennisalliantie Inclusie en Technologie

www.inclusievetechnologie.nl