×
 

Workshops

Klik op de naam van de workshops voor meer informatie.

Ronde 1:

 • 1.1 Technologie is geen belofte, maar heeft potentie
  Om de potentie van technologie voor een inclusieve arbeidspraktijk te realiseren is het van belang dat technologie aan- en ingepast moeten worden in werkpraktijken; gebruikers moeten ondersteund worden en barrières worden weggenomen. In deze workshop leert u van de innovatieve pilots van CTI. Hoe zijn de barrières overwonnen en welke resultaten worden geboekt? Deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met eigen uitdagingen bij de invoering van technologie voor inclusieve arbeid. Ook onderzoekt u hoe u de potentie van technologie maximaal kunt benutten.

  Teun Zuiderent-Jerak, Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
  Yannick Bleeker, onderzoeker en projectleider Regioplan

  Doelgroep: Werkgevers, technologie ontwikkelaars en werknemers die al bezig zijn met het onderwerp inclusieve technologie
  mojoimagealt-7957-alt
  mojoimagealt-7962-alt
 • 1.2 Overheid 2.0
  Hoe kan de overheid creativiteit en innovatiekracht ondersteunen op het gebied van technologie voor inclusie? In een mini-college bespreken we randvoorwaarden en barrières voor een veranderende rol van de overheid. Het Chief Technology Office van de gemeente Amsterdam neemt ons mee in aansprekende voorbeelden op andere beleidsterreinen. Onder leiding van Barbara Regeer (associate professor VU Athena) bespreken we wat dat betekent voor de inzet van technologie voor mensen met een beperking.

  Barbara Regeer, Universitair Hoofddocent VU, Athena Instituut

  Doelgroep: Beleidsmedewerkers/afdelingshoofden gemeente, provincie, managers innovatieteams bedrijfsleven, werkgevers
  mojoimagealt-7956-alt
 • 1.3 Service design: ontwikkelen vanuit een behoefte
  Hoe ontwikkel je oplossingen vanuit een behoefte in plaats van enkel technologie- of productgedreven? Hoe sluit je goed aan op die behoeften van werknemers? En hoe ontwerp je in co-creatie met verschillende partijen? Onder andere deze vragen komen aan bod tijdens de workshop van Roos van der Schoor, oprichter van het service design bureau Muzus, over het proces rondom service design thinking en de toepassing hiervan in uw eigen casus.

  Roos van der Schoor, Senior Service designer Muzus

  Doelgroep: Technologie ontwikkelaars en werkgevers
  mojoimagealt-7951-alt
 • 1.4 Nieuwe technologie biedt nieuwe kansen
  Hoe ondersteunt de inzet van technologie mensen met een cognitieve beperking bij assemblage? Hoe zorg je ervoor dat deze technologie op verschillende niveaus ondersteuning biedt, oftewel adaptief inzetbaar is? En waar loop je tegenaan als je inclusieve technologie gaat inzetten als organisatie? Drs. Paul Verbakel, directeur Werk & Participatie van Senzer, en Prof. Dr. Michiel de Looze, TNO, VU en KIT, vertellen over hoe Senzer aan de slag is gegaan met inclusieve technologie, waarom ze dat deden en wat hen dat oplevert.

  Drs. Paul Verbakel, Directeur Werk & Participatie Senzer
  Prof. Dr. Michiel de Looze, TNO, VU en KIT

  Doelgroep: Werkgevers, Sociale Werkbedrijven, publieke organisaties, beleidsbepalers
  mojoimagealt-7950-alt
  mojoimagealt-7961-alt
 • 1.5 Werkvoorzieningen en innovatieve technologische oplossingen in de arbeidsdeskundige praktijk
  Werkvoorzieningen kunnen in veel situaties oplossingen bieden om arbeid aan te passen aan de mogelijkheden van de mens. Dat doen arbeidsdeskundigen al tientallen jaren. In deze workshop wordt aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden duidelijk gemaakt wat er mogelijk is en welke innovatieve technologische oplossingen daarbij ingezet worden. Tjeerd Hulsman (programmadirecteur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) en Herke de Blank (Landelijk Stafarbeidsdeskundige Voorzieningen) geven een kijkje in de wereld van werkvoorzieningen. Zij gaan graag in gesprek over hoe u werk zou kunnen aanpassen aan werknemers met arbeidsbeperkingen en welke oplossingen mogelijk zijn.

  Tjeerd Hulsman, Programmadirecteur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum
  Herke de Blank, Landelijk Stafarbeidsdeskundige Voorzieningen

  Doelgroep: Arbeidsdeskundigen, werkgevers, werknemers en technologie ontwikkelaars
  mojoimagealt-7963-alt
  mojoimagealt-7961-alt
 • 1.6 Succesvol innoveren doe je samen!
  Hoe zorg je ervoor dat technologische innovatie een succes wordt in uw organisatie? Wat vraagt het van management en medewerkers? In deze inspiratiesessie vertelt Bart Decloedt van Mariasteen, een van de grootste maatwerkbedrijven van Vlaanderen, over waarom en hoe zij al vele jaren actief inzetten op inclusieve technologie. Ze delen lessen uit de praktijk en bespreken enkele concrete innovaties. De focus ligt op de interactieve werkinstructies met Light Guide Systems ®.

  Bart Decloedt, Manager Sales en Innovation Mariasteen

  Doelgroep: Ondernemers, operationele managers sociale werkbedrijven, arbeidsdeskundigen, overheid
  mojoimagealt-7958-alt


Ronde 2:

 • 2.1 Het rendement van inclusieve technologie
  Wat levert inclusieve technologie u op als ondernemer? In deze informatie en inspirerende sessie gaan we nader in op de meerwaarde van inclusieve technologie en de voorwaarden om dit te realiseren. Luc Rosseel, directeur van De Oesterbank, een groot maatwerkbedrijf in Vlaanderen, deelt zijn kennis en ervaringen en gaat in op kansen en obstakels. Diverse technologieën worden besproken.

  Luc Rosseel, Algemeen Directeur De Oesterbank

  Doelgroep: Ondernemers, sociale werkbedrijven, overheid en arbeidsdeskundigen
  mojoimagealt-7933-alt
 • 2.2 Succesvol innoveren doe je samen!
  Hoe zorg je ervoor dat technologische innovatie een succes wordt in uw organisatie? Wat vraagt het van management en medewerkers? In deze inspiratiesessie vertelt Bart Decloedt van Mariasteen, een van de grootste maatwerkbedrijven van Vlaanderen, over waarom en hoe zij al vele jaren actief inzetten op inclusieve technologie. Ze delen lessen uit de praktijk en bespreken enkele concrete innovaties. De focus ligt op de interactieve werkinstructies met Light Guide Systems ®.

  Bart Decloedt, Manager Sales en Innovation Mariasteen

  Doelgroep: Ondernemers, operationele managers sociale werkbedrijven, arbeidsdeskundigen, overheid
  mojoimagealt-7958-alt
 • 2.3 Technologie & Mens
  De toepassing van technologische innovaties beïnvloedt haar (menselijke) omgeving. Daarom staat in deze sessie ethiek centraal. Aan de hand van twee casussen leren deelnemers om ethische vragen te stellen. Ook wordt besproken hoe je deze zo kunt adresseren dat zij geen hindernis vormen bij de toepassing van innovaties op de werkvloer.

  Philip Brey, hoogleraar technologie en ethiek Universiteit Twente
  Sabine Winters, ondernemer op kruisgebied van filosofie, techniek en kunst
  Marcel Hamminga, Coördinator Team Kwaliteit van Informatie (Politie), teamleider (speaksee)
  Jari Hazelebach, Projectleider toepassing Speaksee
  Josine van Schaik, Projectleider technologie voor inclusie Werkzaak Rivierenland

  Doelgroep: Werkgevers, technologie ontwikkelaars, SW-bedrijven, mensen met een arbeidsbeperking
  mojoimagealt-7961-alt
  mojoimagealt-7960-alt
  mojoimagealt-7949-alt
  mojoimagealt-7948-alt
  mojoimagealt-7948-alt
 • 2.4 Werkvoorzieningen en innovatieve technologische oplossingen in de arbeidsdeskundige praktijk
  Werkvoorzieningen kunnen in veel situaties oplossingen bieden om arbeid aan te passen aan de mogelijkheden van de mens. Dat doen arbeidsdeskundigen al tientallen jaren. In deze workshop wordt aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden duidelijk gemaakt wat er mogelijk is en welke innovatieve technologische oplossingen daarbij ingezet worden. Tjeerd Hulsman (programmadirecteur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) en Herke de Blank (Landelijk Stafarbeidsdeskundige Voorzieningen) geven een kijkje in de wereld van werkvoorzieningen. Zij gaan graag in gesprek over hoe u werk zou kunnen aanpassen aan werknemers met arbeidsbeperkingen en welke oplossingen mogelijk zijn.

  Tjeerd Hulsman, Programmadirecteur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum
  Herke de Blank, Landelijk Stafarbeidsdeskundige Voorzieningen

  Doelgroep: Arbeidsdeskundigen, werkgevers, werknemers en technologie ontwikkelaars
  mojoimagealt-7963-alt
  mojoimagealt-7961-alt
 • 2.5 Technologie is geen belofte, maar heeft potentie
  Om de potentie van technologie voor een inclusieve arbeidspraktijk te realiseren is het van belang dat technologie aan- en ingepast moeten worden in werkpraktijken; gebruikers moeten ondersteund worden en barrières worden weggenomen. In deze workshop leert u van de innovatieve pilots van CTI. Hoe zijn de barrières overwonnen en welke resultaten worden geboekt? Deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met eigen uitdagingen bij de invoering van technologie voor inclusieve arbeid. Ook onderzoekt u hoe u de potentie van technologie maximaal kunt benutten.

  Teun Zuiderent-Jerak, Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
  Yannick Bleeker, Medio Researcher Regioplan

  Doelgroep: Werkgevers, technologie ontwikkelaars en werknemers die al bezig zijn met het onderwerp inclusieve technologie
  mojoimagealt-7957-alt
  mojoimagealt-7962-alt
 • 2.6 Service design: ontwikkelen vanuit een behoefte
  Hoe ontwikkel je oplossingen vanuit een behoefte in plaats van enkel technologie- of productgedreven? Hoe sluit je goed aan op die behoeften van werknemers? En hoe ontwerp je in co-creatie met verschillende partijen? Onder andere deze vragen komen aan bod tijdens de workshop van Roos van der Schoor, oprichter van het service design bureau Muzus, over het proces rondom service design thinking en de toepassing hiervan in uw eigen casus.

  Roos van der Schoor, Senior Service designer Muzus

  Doelgroep: Technologie ontwikkelaars en werkgevers
  mojoimagealt-7951-alt

mojoimagealt-7813-alt

 


Jaarbeurs Julianagebied


Jaarbeursplein
3421 AL
Utrecht

 

T: 030 295 5911 
E: info@jaarbeurs.nl 
W:  www.jaarbeurs.nl

 
 

 


Coalitie voor Technologie en Inclusie
www.technologievoorinclusie.nl

 

Kennisalliantie Inclusie en Technologie

www.inclusievetechnologie.nl